اطلاعات تماس

دبیرخانه :

ابتدای خیابان آزادی ، خیابان محمدخانی ، پلاک 161 طبقه سوم

تلفن : 66048553-66048554-021

واحد ثبت اختراعات و مسابقات بین المللی

021-95119588   داخلی 3