مهلت ثبت نام در چهارمین جشنواره ملی ابن سینا تا 30 ام بهمن ماه تمدید شد. ebnesina2.png