sabtenam.png

 

 

راهنمای ثبت نام به صورت مدرسه محور و دانش آموز محور منتشر شد در صورتی که پس از مطالعه ی راهنما ابهامی دارید با دبیرخانه در ارتباط باشید.

پیوست ها:
فایلحجم فایلدانلود ها
راهنمای ثبت نام دانش آموز محور428 kB1182
راهنمای ثبت نام مدرسه محور163 kB523